Takfönster med infravärme

Under våren har vi tagit fram en färdig lösning med takfönster. Takfönstret är en premiumprodukt av trä och är utrustat med vårt Radiant Heating Glass i det inre av 3 glas.
Garantin är 10 år.
Nu kan ni använda ett takfönster som uppvärmning av rummet. Garanterat inget kallras då fönstret håller ca 67C och all strålningsvärme sker in i rummet. Golv och väggar blir varma medan det yttre glaset fortfarande är svalt.
I södra Sverige levererar vi en färdig lösning med installation, plåtning, snickeri och el. Längre upp kan vi också installera om det är flera stycken vid samma tillfälle.
ring oss på 044-20 00 30

takfonsterutsida