Med värmestrålare kan olika delar av samma lokal ha varierande temperatur. Detta ger både en energibesparing och en bättre komfort. Värmestrålare är även utmärkta för att motverka kallras. Värmestrålning går "automatiskt" dit den bäst behövs så kalla ytor som fönster drar till sig strålvärmeenergin.

Gå direkt till shoppen buy.png


bvf_arena3_medium bvf_arena_medium bvf_spectra_medium templomfutes