Glas


De glas vi använder till våra fönster är färdiga glaskassetter med energiglas och varm kant. Vi använder både 2-glas och 3-glas beroende av kundens önskemål och glaskassetterna anländer färdiga till fabriken men själva glasningen utför vi själva. Dessa glas är vad man kallar för floatglas.
Vilket glas man använder har betydelse för fönstrets u-värde (hela fönsterkonstruktionen). U-värdet på 2-glaskassetterna håller 1.1 medan 3-glaskassetternas u-värden kan variera mellan 0.8 – 0.5 med eller utan Antifog beroende av fönstermodell och kundens önskemål.

  • ORNAMNENTSGLAS
  • ANTIFOG – KONDENSFRITT 3-GLAS
  • SÄKERHETSGLAS
  • BULLERSKYDDANDE GLAS
  • SOLSKYDDANDE GLAS
  • GAMMALDAGS GLAS


Ornamentsglas-2015_b