Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Dessa Försäljningsvillkor är tillämpliga om Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkunder gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen.

 
Beställningsvilkor:
Alla beställningar sker via Internet eller telefon. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att CM-Bild lider ekonomisk eller annan skada, kommer att polisanmälas.
 
Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av POWEROFSUN.SE överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
 
Delbetalning
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Har du några frågor så kan du ringa 08-51493113 för närmare information.
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 35 kr: 10,68 %.
 
Priser:
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning (inkl moms) såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot kort alternativt direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt den kostnad som gäller för valt leveranssätt.
 
Leveranstider:
Varor som ingår i sortiment på hemsidan kan i normala fall levereras inom 1-2 veckor, med reservation för ev.
slutförsäljningar. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för denna vara. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta som en ny order. om leverans dröjer på sådant sätt att kund ej önskar leverans av order är det på köparens ansvar att order
avbeställes i enlighet med dessa köpvillkor innan utleverans av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.
 
 
Leveranser:
Alla leveranser sker med Posten eller DHL. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss är korrekt, och att köparen, efter det att vi utlevererat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. 
 
Ändring av order:
Kund kan framtill den punkt order utlevererats utan kostnad , ändra sin order, med reservation för att beställd vara ej
lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ej kan ändras.
 
Avbeställning:
Avbeställning av order kan göras utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern skickas. Obs gäller ej beställningsvaror.
Avbeställning efter det att ordern skickats är ej möjlig. Du som kund är skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från oss.
 
Ej utlöst paket:
Om paket ej hämtas så kommer kund att belastas frakt tur och retur, postförskottsavgift. Utöver detta uttages en avgift för
administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 300:- exkl moms (375:- inkl moms). Denna avgift skall täcka de kostnader vi haft i samband med behandling av order.
 
Distansavtalslagen:
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att utnyttja ångerrätten enligt Distansavtalslagen mailar du till oss orsak till retur och faktura nr. Retur enl Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund möjlighet att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas oöppnad, i anvisat emballage. Om varor man beställt ej kan användas på avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som
förverkad, godkänns ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålls 15% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av
returen.
 
Garantier 12 månader på allt men 48 månader på panelerna.
 
Reklamationer:
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara.
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. När reklamation efter garantitiden har passerat , är det köparen som skall påvisa att felet man anmärker fanns redan vid leveranstillfället.
 
Returer:
I samtliga fall en vara återsändes till oss skall vi dessförinnan ha försett kund med ett returnummer. Det är på kunds ansvar att begära returnummer, samt tillse att varan emballeras enligt våra rekommendationer, och att försändelsen märkes tydligt med returnummer. Privatkund kan begära att vi skall stå fraktkostnaden från kund till
oss. Detta kan ske först efter det att kund erhållit returnummer. Ersättning för fraktkostnad kan ej begäras i efterhand av administrativa skäl. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller
felaktigt handhavande, utgår hanteringsavgift om 400:- exkl moms + kostnader för leverans tur och retur. Returnummer är giltiga i 14 dagar från det datum returnummer registrerats av oss. Paket som saknar returnummer tas ej emot vid ankomst till Webshop. Paket som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annan speditörs, vanligtvis
rekommenderat brev eller försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av oss. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Observera att ni måste returnera varan i originalkartongen, annars gäller inte garantin.
 
Information:
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter och tjänster i vårt sortiment.
All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, vi kan inte heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
 
Tvist:
Tvist där köparen är privatperson följer vi alltid ARN (Allmänna Reklamationsnämndens) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.
 
Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från
underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att CM-Bild befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda
avtal.